Nieuws

De bouwvergunning voor ons project aan de Ceylonpoort in Haarlem is verleend. We zijn klaar voor de volgende fase!
Het gebouw - het voormalige VNU gebouw van 15 verdiepingen - krijgt een nieuw gezicht met het vervangen van de gevels en het maken van balkons. Er zullen 162 appartementen worden gemaakt. De locatie kenmerkt zich door twee belangrijke verschillen: een dramatische zichtlijn vanaf het noorden vanaf de wijkontsluitingweg, en een verbinding met de woonbuurten en het winkelcentrum aan de andere zijden. In plaats van het maken van een gevel die aan alle kanten gelijk is, heeft het ontwerp gevels die deze verschillen reflecteren.