Stedelijk Gymnasium

Het Stedelijk Gymnasium is gehuisvest in twee gebouwen aan weerszijden van het Prinsenhof. Door deze ligging is de openbare ruimte onderdeel van het schoolleven. Het uit 1865 daterende monumentale gebouw voor de ‘Hoogere Burgerschool' van J.E. van den Arend is gerestaureerd. Het gebouw is uitgebreid met een nieuw bouwdeel dat aan de achterzijde de grote groene binnentuin van een nieuwe beëindiging voorziet. Aan de openbare zijde gaat het nieuwe gebouw verscholen achter twee gehandhaafde bestaande gevels. Een nieuwe gevel tussen deze panden in is opgebouwd uit dezelfde materialen en verhoudingen als aan de achterzijde, waardoor het nieuwe gebouw een gezicht aan de straat krijgt.

Met het nieuwe deel is het gebouw meer dan twee keer zo groot geworden. Naast de nodige schoollokalen biedt het nieuwe complex ook plaats aan een gymzaal en de aula van de school. Door de gymzaal half verdiept aan te leggen is er ruimte voor een extra verdieping voor lokalen.

Inzet van het ontwerp was het weer leesbaar maken van de structuur van het bestaande gebouw, eigenlijk een groep gebouwen rond een binnenhof. De voormalige binnenhof is met glas overdekt. Gecombineerd met een tweede lichthof in de nieuwbouw is er een reeks pleinachtige ruimtes ontstaan, die als het ware een uitbreiding zijn van het Prinsenhof. Rond deze centrale ruimte, de aula van de school, vindt alle beweging in de school plaats.

opdrachtgever:  Stedelijk Gymnasium Haarlem
Stedelijk Gymnasium Haarlem gevel Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem achtergevel Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem achtergevel Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem achtergevel Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem achtergevel Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem interieur aula Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem interieur kiosk Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem interieur aula Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem interieur trap Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem interieur trap Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem interieur lokaal Architectenbureau Jaap Dijkman
Stedelijk Gymnasium Haarlem interieur lokaal Architectenbureau Jaap Dijkman